Belgelerde her şeyi bulabilirsiniz

ASTRA TECH Implant System™ güvenilir klinik sonuçlarla birlikte son derece kapsamlı bir şekilde belgelendirilmiştir. Dokümantasyon, ürün geliştirme sürecinin önemli ve temel bir bölümünü oluşturur

Dental ürünlerin dokümantasyonu; çeşitli klinik endikasyonlara, cerrahi uygulamalara ve protez çözümlerine dayanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler etkinlik ve verimlilik bakımından üstün sonuçlar ortaya koymaktadır, bunlardan bazıları:

  • Yüksek implant başarısı ve sağkalım oranları
  • Marjinal kemik seviyelerinin korunumu, yani kemik rezorpsiyonunun oluşmaması veya çok sınırlı kalması
  • Sağlıklı peri implant yumuşak dokuları
  • Bir aşamalı ve iki aşamalı cerrahi protokollerde aynı optimal klinik sonucun elde edilmesi
  • Erken yükleme ve immediat yükleme protokollerinde öngörülebilir sonuçlar

Yürütülmekte olan klinik araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları; daha zorlayıcı ve ileri düzeydeki durumlara, aynı zamanda tedavi esnasında hasta konforunu artıracak alternatif protokollere yönlendirilmiştir. Bu çabalar, klinik öncesi in vitro ve in vivo çalışmalardan elde ettiğimiz önemli bilgilerle desteklenmektedir.

Araştırmalarımızdan ve dokümantasyonlardan elde edilen bilgiler, bilimsel ve hakemli dergilerde ve bunun yanında Bilimsel incelemeler ve Dokümantasyon özetleri bölümlerimizde yayımlanır.

Seçili konu başlıkları için geçerli dokümentasyonlar mevcuttur.

 
Yayınlar

Yayınlar


DENTSPLY İmplant ürünleri hakkında hakemli dergilerdeki özgün makalelerin referans listesi

 
InSight  bilimsel magazin DENTSPLY İmplant firması tarafından yayınlaniyor..
 
Bir makale nasıl okunur
 
048