ASTRA TECH Implant System™ ile marjinal kemik korunumu

Bir boşluk olduğunu fark ettik – geçmişteki doğrulara meydan okumanın zamanı geldi

Hastalarınız için en iyi uzun vadeli tedavi sonuçlarını nasıl elde edersiniz? 1986 yılından bu yana dental implant tedavilerinin başarısı için geçerli olan norm (1-3), bugün ulaşılması mümkün olanı artık yansıtmıyor. Klinisyenlerin veya hastaların 25 yıl önce belirlenmiş bir standardı temel alarak 1,5 milimetreye ulaşan bir marjinal kemik kaybını kabul etmesi için hiçbir neden yoktur. 

Less is more graphAraştırma,bilim ve dokümantasyon alanlarındaki güçlü odağımız sayesinde,yıllarca kendi sistemimizde marjinal kemik seviyesininin devamlılığını takip ettik ve ASTRA TECH Implant Systeminin marjinal kemik seviyesinde olağanüstü devamlılığını kayıt altına aldık.Şuanki standart norm (1-3) e gore bizim olağanüstü sonuçlarımız karşılaştırıldığı zaman ,ASTRA TECH Implant Systemi ile neler başarıldığı ve şuanki kabul edilen başarılı tedavi sonuçları ile arasında çok büyük bir açık olduğu ortaya çıkıyor.

ASTRA TECH Implant SystemTM SEVİYE

ASTRA TECH Implant System’nin marjinal kemik seviyesi hakkındaki literatür çalışması Ocak 2011 ‘de gerçekleştirildi.Standart protocol* uygulanan toplam 32 prospektif , kohort (4-35) çalışma incelendi ve sonuç olarak ASTRA TECH Implant Systemi’nin ilk yıl yüklemesinden sonra marjinal kemik seviyesinde 0.3 milimetreden daha az kemik kaybı olduğunu,5 yıldan fazla stabil kaldığı – şuanki standart norm (1-3) değerlerine gore karşılatırıldığında 5 kat daha iyi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Standart norm

Grafikteki kırmızı çizgi, standart norm (1-3) için şimdiye kadar dental implant tedavilerin de kabul edilebilir marjinal kemik kayıplarını gösterir. Yukarıdaki grafiğin yanındaki figürler üç farklı makaleyi baz alır.Makaleler Kabul edilebilir kemik kaybı için ilk yılın sonundaki yüklemelerde 1.0 milimetre ve daha sonraki her yıl için 0.2 milimetreden az olacak şekilde tanımlar.Bundan sonar marjinal kemik kaybı stabil olarak kabul edilir ve sonuç olarak yüklemenin 5. Yılından sonar marjinal kemik kaybı yaklaşık 1.5 milimetre olarak kabul edilir.

*Standart protokolün anlamı ,kemik büyütme ,immediat kurulumve/veya immediate yükleme olmadan yapılan tedavilerdir.

Başarılı bir implant sistemi birbirine bağlı birçok özelliğin beraber çalışması ile belirlenmelidir.

 

Marjinal Kemik Devamlılığı ve ASTRA TECH İmplant Sistemi üzerine yapılan bilimsel incelemeleri görüntüleyin.

 
048